Në vitin 2019, ne i dhamë jetë diçkaje të re:

Zhvillimi i Aplikacioneve Mobile

Për disa nga klientët tanë, aplikacionet mobile nuk janë thjesht "hajt t'a kemi"; për ta, ato janë të domosdoshme. Meqenëse ne mund të zhvillojmë dhe menaxhojmë tërë portofolin tuaj të marketingut digjital, thjeshtë ka logjikë që ne t'ju zhvillojmë dhe menaxhojmë aplikacionin tuaj mobil.

Aplikacionet tona nuk janë vetëm

atraktive,
interaktive &
dhe konsistente

por ato janë gjithashtu pjesë e makinës shitesë që ne krijojmë për ju online.

BËJE APLIKACIONIN TËND

Aplikacionet tona nuk janë vetëm

atraktive,
interaktive &
dhe konsistente

por ato janë gjithashtu pjesë e makinës shitesë që ne krijojmë për ju online.

BËJE APLIKACIONIN TËND

Aplikacionet tona nuk janë vetëm atraktive, interaktive & dhe konsistente por ato janë gjithashtu pjesë e makinës shitesë që ne krijojmë për ju online.

BËJE APLIKACIONIN TËND

SI I BËJME APLIKACIONET

Kur fillojmë procesin e zhvillimit të aplikacionit tuaj, pyetjet e para që bëjmë para se t’i përvishemi punës janë:

 1. A mund ta bëjmë këtë aplikacion të bëjë para për klientin?
 2. Cfarë do të thotë “sukses” për klientin tonë, dhe si mund të sigurohemi që ky aplikacion të ketë sukses?

Pasi të kemi përgjigje për këto, pjesa tjetër e procesit është teknike:

 • Shndërrimi i kërkesave tuaja në plan veprimi
 • Ndërtimi i skuadres
 • Përgatitja e dokumentacionit teknik
 • Zhvillimi i prototipit
 • Ekzekutimi i metodologjisë
 • Vërtetimi i cilësisë së kodit
 • Testimi i kualitetit nga përdoruesi
 • Lansimi i aplikacionit
 • Përmirësim i vazhdueshëm
 • Rregullimi i defekteve (“bugs”)
 • Ofrimi i rregulltë i mbështetjes

SI I BËJME APLIKACIONET

Kur fillojmë procesin e zhvillimit të aplikacionit tuaj, pyetjet e para që bëjmë para se t’i përvishemi punës janë:

 1. A mund ta bëjmë këtë aplikacion të bëjë para për klientin?
 2. Cfarë do të thotë “sukses” për klientin tonë, dhe si mund të sigurohemi që ky aplikacion të ketë sukses?

Pasi të kemi përgjigje për këto, pjesa tjetër e procesit është teknike:

 • Shndërrimi i kërkesave tuaja në plan veprimi
 • Ndërtimi i skuadres
 • Përgatitja e dokumentacionit teknik
 • Zhvillimi i prototipit
 • Ekzekutimi i metodologjisë
 • Vërtetimi i cilësisë së kodit
 • Testimi i kualitetit nga përdoruesi
 • Lansimi i aplikacionit
 • Përmirësim i vazhdueshëm
 • Rregullimi i defekteve (“bugs”)
 • Ofrimi i rregulltë i mbështetjes

SI I BËJME APLIKACIONET

Kur fillojmë procesin e zhvillimit të aplikacionit tuaj, pyetjet e para që bëjmë para se t’i përvishemi punës janë:

 1. A mund ta bëjmë këtë aplikacion të bëjë para për klientin?
 2. Cfarë do të thotë “sukses” për klientin tonë, dhe si mund të sigurohemi që ky aplikacion të ketë sukses?

Pasi të kemi përgjigje për këto, pjesa tjetër e procesit është teknike:

• Shndërrimi i kërkesave tuaja në plan veprimi

• Ndërtimi i skuadres

• Përgatitja e dokumentacionit teknik

• Zhvillimi i prototipit

• Ekzekutimi i metodologjisë

• Vërtetimi i cilësisë së kodit

• Testimi i kualitetit nga përdoruesi

• Lansimi i aplikacionit

help

• Përmirësim i vazhdueshëm

• Rregullimi i defekteve (“bugs”)

• Ofrimi i rregulltë i mbështetjes

Mjaftë me prezentime,

Le ta zhvillojmë së bashku aplikacionin tuaj

DEPOJA JONË E AFTËSIVE TEKNOLOGJIKE

Gjatë viteve, ne kemi punuar me zhvillues aplikacionesh që posedojnë të gjitha mjetet e fundit teknologjike të nevojshme për të ndërtuar një aplikacion qe konsiderohet i mirë për vitin 2020. Pavarësisht nga kompleksiteti i kërkesës tuaj, ne do të jemi në gjendje që të sigurojmë shumë shpejtë resurset e nevojshme njerëzore dhe teknike.

iOS

Tools & Solutions

 • Xcode
 • Mockingbird
 • ASIHTTPRequest
 • Xamarin
 • ShareKit
 • Urban Airship
 • Universal Analytics
 • Twilio
 • HockeyApp
 • Testflight
 • Wikitude
 • RedLazer API
 • Payment Systems (PayPal, DataTrans)
 • Social Networking APIs

iOS Development Platforms

 • Yosemite
 • Ionic
 • MacOS Sierra
 • MacOS Maverick

iOS Development Languages

 • Swift
 • Objective-C/C++
 • C#
 • JavaScript

iOS App Development Frameworks

 • Apple Xcode IDE
 • Cocoa
 • Cocoa Touch
 • Apple UIKit Framework
 • ARKit
 • Core Graphics
 • Core Animation
 • Core Audio
 • Core ML
 • Titanium
 • React Native
 • Unity 3D
 • Phonegap
 • Sencha
 • Cocos2d
 • Apache Cordova
 • OpenGL ES
 • Cocoa Controls
 • Native SDK

ORM's and Database

 • SQLite
 • Core Data
 • Realm Mobile Database
 • RestKit
 • SQLite.NET
 • FMDB

Android

Android App Development Language

 • Java
 • Kotlin
 • JavaScript
 • XML

Databases

 • SQLite
 • Realm
 • Redis
 • MongoDB
 • Elasticsearch

Android App Development Tools

 • Android SDK
 • Android NDK

Android App Development Frameworks

 • RetroFit
 • React Native
 • Volley
 • Dagger2
 • Gradle
 • Glide
 • Picasso
 • Dexter
 • jUnit
 • Espresso
 • Roboletric
 • Mockito
 • Rails
 • Trailblazer
 • Hanami
 • RSpec

Libraries

 • TensorFlow
 • ARCore

KËSHILLA NË VLERË €500
Për Ty. Falas.

Bëjeni hapin e parë që të shumëfishoni rritjen tuaj duke filluar me një konsultim 30 minutesh FALAS me Taktikantët tanë.

KONSULTOHU ME NJË TAKTIKANTË