Rast Studimi 3

Si kemi ndihmuar njëren ndër Agjensitë më të mëdha për Përkthime në SHBA të dominoj shumicen e termeve më strategjike në Google për Industrinë së saj

Klienty ynë, një kompani e madhe përkthimi në SHBA, qe ofron shërbime në mbarë boten, ka pasur një sfide shumë të madhe për ne: Si ta mundim Google ne vetë lojen e saj. Neve na u kërkua qe ta rankojmë klientin në krye të termeve tejet konkurruese në industrine digjitale të përkthimeve, terme aq të famshme sa qe edhe Google vetë po rankohej në to me platformen e saj përkthyese. Në vetëm 10 muaj, ne ishim në gjendje të rankojmë klientin me sukses në pozitat #1, #2, dhe #3 për një numër të madh të fjalëve kyçe për të cikat ata kurrë nuk kishin besuar se do të rankohen.

Shërbimet e dhëna

Optimizim të Faqes brenda dhe jashtë, zhvillim i linqeve, Shkrim i përmbajtjes

Top rankime në Google për

100

terme strategjike në industri

+

150.53

rritje në trafik

41.2

rritje kumulative në rankime të të gjitha termeve të faqes

Ne kurrë se kemi besuar qe mund t'i arrijmë këto rankime, sidomos pas penalizimit qe kemi marrë nga Goolge. Agjensia qe kemi angazhuar paraprakisht nuk arriti qe të na rikuperonte dëmet në rankime. Taktikantët në Tactica kishin një çasje komplet tjetër. E verejtëm qe në fillim sa të keqinformuar dhe të mashtruar kishim qenë sa i përket SEO-së, teknikave qe quhet "white-hat", e tjerë. Tactica arriti qe të na ndihmoj të rrisim fuqishëm të hyrat tona digjital dhe biznesin në përgjithësi. Jemi me fat qe i kemi.

Shefi i Marketingut në Kompaninë e Përkthimeve

SFIDA

Klienti sapo ishte kthyer nga një penalizim nga Google dhe dëshironte të rankohej më mirë për secilen fjalë kyçe. Faqja nuk ishte e optimizuar mirë për SEO dhe nuk kishte të ndertuar linqe kualitative.

Qellimi kryesor i projektit ishte të rankojmë klientin për më shumë se 100 fjalë kyçe dhe terme qe lidhen me përkthime.

ZGJIDHJA

Ne analizuam qindra terme potencial dhe mundësi tjera, për të siguruar qe klienti mund të kapte edhe fjalët e lehta qe shumica e konkurrentëve nuk i kishin vërejtur, por edhe fjalët për të cilat konkurrentët po punon me vite. Pastaj implementuam këtë strategji të fjalëve kyçe në plotni brenda ueb faqes se klientit, ku shumica e faqeve kishin nevojë për përmirësime në shkrim dhe strukturë. Ne investuam shume kohë në përmirësimin e kualitetit të informatave të ofruara nga secila faqe si dhe në përgatitjen e butonave aktiv qe “thrrasin-për-vëprim” qe maksimizojnë konvertimet nga trafiku organik.

Ne anën e aktiviteteve jashtë ueb faqes, ne arritem të zbatojmë një mori strategjishë dhe të kontaktojmë me mijëra uebfaqe relevante për krijim të linqeve/vegëzave – të gjitha reale dhe jo-falso, dhe u fokusuam edhe në zbatimin e strategjise për marketing përmes përmbajtjes (content marketing), të menaxhuar nga kuratoret brenda Tactica-së.

Strategjitë e implementuara:

Optimizim i Plotë brenda Faqes

Zhvillim i Strategjive për Fjalet Kyçe dhe Përmbajtje

Gjetëm rregullisht me mijëra mundësi për krijim linqesh

Krijuam linqe me fjalë sinonime qe ndërlidhen me shërbimet e klientit tonë

Ekzekutuam shumë test kampanja për të zbuluar taktikat më të suksesshme për të marrë linqe ne faqet tjera, varësisht nga lloji i ueb faqes.

Zhvilluam disa skenare, kampanja per e-maila (të parat dhe ato përcjellëset) për secilim mostër të mundësive në memyrë qe ato të jenë sa më te përshtatura dhe relevante, ashu qe të marrim sa me shumë përgjigje pozitive për ndërtim të linqeve.

REZULTATET

Shërbimet e ofruara: SEO Optimizim për Google, Ndërtim të linqeve

Gjate periudhes së angazhimit tonë, klienti ka përfituar këto rezultate:

Top rankime në Google për

100

terme strategjike të industrisë

+

150.53

rritje në trafik

41.2

rritje kumulative në rankime për të gjitha termet e targetuara

Tash,

Le ta zhvillojmë Biznesin tuaj së bashku