Skip to main content

Bëhu Freelance Writer

A je fluent në Anglisht?
E ke shkrimin pasion dhe je në kërkim të një mundësie zhvillimi?
Atëherë, kërkimi yt mbaron këtu!

Content Writing 1

Tactica ofron një program punësimi
për freelance writers

Kjo platformë shërben si hapësirë ku shkrimtarët e mprehtë mund të eksplorojnë stilet
e ndryshme të shkrimit dhe të shpërblehen – jo vetëm kreativisht, por edhe financiarisht.

Merr
udhëzimet

Shkruaj
draftin

Dorëzo
draftin

Prano
pagesën

Vector 14

Cilat janë kriteret?

Cilat janë përparsitë?

Shkruaj nga kudo dhe kurdo

Llojet e shkrimeve

Përmbajtje për web faqe (landing pages)

Artikuj/
Poste blogjesh

Përmbajtje kreative dhe personale

Industritë

Sport
dhe rekreacion

Shëndet
dhe fitnes

Bukuri
dhe modë

Lifestyle

Biznes

Teknologji

Marketing

E-commerce

Arsim
dhe karrierë

Arkitekturë
dhe dizajn

Patundshmëri
dhe ndërtimtari

Shëtitje
dhe udhëtime

Vector 21

Pagesat

Pagesa për artikuj bëhet në bazë të gjatësisë dhe vështirësisë së artikullit,
si dhe  kreativitetit tënd në shkrim.

700 fjalë

€5

1000 fjalë

€7.5

1500 fjalë

€11

3000 fjalë

€25

700 fjalë

€10

1000 fjalë

€15

1500 fjalë

€22

3000 fjalë

€50

700 fjalë

€20

1000 fjalë

€30

1500 fjalë

€44

3000 fjalë

€100

700 fjalë

€40

1000 fjalë

€60

1500 fjalë

€88

3000 fjalë

€200

Formulari i Aplikimit

Për tu bërë pjesë e këtij programi,
mbush të gjitha fushat e kërkuara.

Vërejtje:
Sigurohu qe dokumentet e linkuara të mos jenë private, por të qasshme për tu vlerësuar.

Fazat e Aplikimit

1. Përzgjedhja
Ekipi ynë do të shqyrtojë të dhënat tua për të parë nëse i përmbush kriteret e kërkuara.

2. Detyra testuese
Nëse ti përzgjedhesh për fazën e dytë ne do ta dërgojmë një detyrë testuese me pagesë, në mënyrë që të mund të vlerësojmë më tej nëse aftësitë e tua përshtaten me kërkesat tona.

3. Marrëveshja
Nëse detyra jote miratohet,
urime – ti bëhesh zyrtarisht pjesë e kësaj platforme!

Pasi të nënshkruash marrëveshjen e bashkëpunimit do fillosh rrugëtimin tënd si freelance writer.

Ellipse 2

FAQs

I gjithë fluksi i punës varet nga disponueshmëria e shkrimtarit. Domethënë, nëse ti ke mundësi të dorëzosh x artikuj në javë edhe ne jemi të gatshëm t’i pranojmë dhe kompenzojmë.

Ne sigurohemi që udhëzimet e dhëna paraprakisht të jenë mëse të detajuara, andaj gjasat që të mos na përshtatet artikulli janë të ulta. Mirpo në rast se drafti i parë ka nevojë për rishikim, ne do të japim komente dhe ti mund ta editosh dhe ta ridorëzosh një draft të përmisuar.

Përvoja paraprake nuk është e domosdoshme. Sidoqoftë, na duhen disa shembuj të shkrimeve tua, përmes të cilave mund të shohim dhe vlerësojmë stilin tënd të shkrimit. 

Meqenëse ti je freelance writer, nuk do të ketë një kontratë të rregullt pune. Sidoqoftë, ne do të nënshkruajmë një dokument bashkëpunimi, në të cilin ceken dhe elaborohen pikat kryesore të kësaj mardhënieje.

Pagesën do ta pranosh përmes llogarisë bankare.

Ekipi ynë vlerësues do t’i ekzaminojë shembujt e dëguar si dhe detyrën e testuese. Vlerësimi do të bëhet mbi stilin tënd të shkrimit dhe kualitetin e tekstit: rregullat gramatikore, sintaksore dhe leksikologjike të gjuhës angleze.

Close Menu

Create My SEO Strategy

We will create an SEO strategy that supports your business goals. We’re going to take care of every detail so you can focus on what’s important: building and running the best company possible!

Talk to us